HÅLLBARHET

Kvalitet, säkerhet och miljö kommer alltid främst och vi arbetar aktivt med att säkra en hög kvalitet på alla våra produkter, begränsa miljömässiga konsekvenser av företagets aktiviteter och säkra att hela leverantörskedjan är baserad på erkända etniska riktlinjer.

PRODUKTER OCH SÄKERHET

Alla produkter vi själva producerar är testade och godkända efter gällande regelverk och varumärkena vi distribuerar kommer enbart från leverantörer som kan dokumentera att gällande regelverk följs.

Produktstandarder som vi följer:

Vi använder nu FSC-certifierat trä till alla våra rena pappersprodukter. Detta är märkt speciellt på produkterna.
Märkningen ställer strikta krav på att trämassan som används i produktionen uppfyller krav på kontrollerad avverkning som förhindrar avskogning och tar hänsyn till lokalbefolkning.

 

Alla våra dricksflaskor och matboxar är BPA fria.
BPA står för Bisphenol-A som är en hormonstörare som kan efterlikna östrogen och vid intag kan påverka hälsan negativt.

Alla våra produkter är testade i enlighet med EU’s REACH reglering. REACH regleringen förbjuder användning av farliga kemikalier. Syftet med förordningen är att skydda både människors hälsa och miljö.

Alla våra produkter som är avsedda för små barn eller definieras som leksak är testade och godkända i enlighet med EU’s regelverk EN-71, som är speciellt utformad för att garantera säkerheten för denna grupp.

VÅRA PRODUCENTER

Produktionen av våra egna produkter förekommer framför allt i Kina. Så långt det är möjligt försöker vi att begränsa antalet producenter som vi arbetar med och ha ett långsiktigt perspektiv på samarbetet. 
Alla våra partners måste skriftligen bekräfta att de följer företagets etniska riktlinjer (Code of conduct) och ingå ett eget kontrakt för skydd av mänskliga rättigheter och anständiga arbetsvillkor. Vi prioriterar dock att arbeta med certifierade producenter.

BSCI certifiering av en fabrik säkerställer att förhållandena på fabriken är förenliga med mänskliga rättigheter. När BSCI inspekterar en fabrik så blir den värderad från A till F. 
Får fabriken A eller B så är den godkänd och får därefter inspektion vart 3:e år. Får fabriken C, D eller E, så blir den inspekterad årligen för att följa upp att de förbättrar sig.

SMETA är en etnisk revisionsmetodik som omfattar alla aspekter av ansvarsfullt företagande. Det är utvecklat för att minimera dubbelarbete vid granskning och ger medlemmar och leverantörer ett revisionsformat som de enkelt kan dela. SMETA-rapporter publiceras i SEDEX-systemet, något som säkrar öppenhet och effektiv informationsdelning.

Mer än 65 % av fabrikerna vi använder är antigen BSCI certifierade eller SMETA reviderade och vi har en målsättning om att samtliga de producenterna vi använder skall vara BSCI certifierade eller SMETA reviderade före 2025.

SAMARBETSPARTNERS

Consumer Testing Technology Co., Ltd. (CTT) är en professionell teknisk tjänsteleverantör av oberoende testning, inspektion och revision av konsument- och industriprodukter, samt säkerställande av miljösäkerhet. Företaget har över 20 filialer och kontor i flera länder.

Consumer Testing Technology Co., Ltd. (CTT) är en professionell teknisk tjänsteleverantör av oberoende testning, inspektion och revision av konsument- och industriprodukter, samt säkerställande av miljösäkerhet. Företaget har över 20 filialer och kontor i flera länder.

INTERTEK (logo)

Intertek är en av de största leverantörerna av kvalitetssäkringstjänster och har mer än 1000 kontor runt om i världen.

Kontaktinformation

Kontaktinformation

 

Telefonnummer:
08-623 14 25

Mailadresse:
kundtjanst@spaderteam.se

Kontoradresse:
Spaderteam AB
Sjöängsvägen 5
192 72 Sollentuna

Returadresse ved sesongkort:
Spaderteam AB
Sjöängsvägen 5
192 72 Sollentuna