Handels- og leveringsbetingelser

Vilkår og betingelser for B2B
Dette dokumentet beskriver generelle salgs- og leveringsbetingelser for produkter levert av Papirkompaniet AS (heretter kalt leverandøren). Disse alminnelige betingelser legges til grunn for alle våre leveranser, med mindre annen avtale foreligger.

Anvendelse
Enhver kjøpsavtale defineres etter disse betingelser som næringskjøp. Bestemmelser i kjøpsloven og andre lover om kjøpers rett til å endre eller annullere kjøpsavtalen, rettigheter for kjøper ved forbrukerkjøp, kjøpers returrett og reklamasjonsrett, som avviker fra disse betingelser, gjelder således ikke.

Priser
Alle priser oppgitt i norske kroner, og mva. kommer i tillegg på alle priser.

Levering
Hvis ikke annet er avtalt, belastes frakt på alle ordre under kr 5.000.

Leveringstid
Angitt leveringstid er retningsgivende og ikke-bindende, med mindre annet er særskilt avtalt.

Betalingsbetingelser
Gjeldende betalingsbetingelser er netto pr. 14 dager etter levering.
En ordre anses som levert når den sendes fra vårt lager.
Leverandøren forbeholder seg retten til å innhente kredittopplysninger om kjøper før kreditt innvilges. Ved for sen betaling har Leverandøren krav på forsinkelsesrenter i samsvar med den til enhver tid gjeldende prosentsats etter lov om renter ved forsinket betaling.

Reklamasjon
Feil eller mangler ved en vareleveranse må meddeles senest innen 10 virkedager.
Hvis en leveranse lider av mangel som vi svarer for, har vi valget mellom å avhjelpe mangelen, foreta omlevering eller kreditere kjøperen for hele eller deler av fakturabeløpet.

Retur / Avbestilling
Retur/avbestilling av varer kan bare finne sted etter avtale.
Ved retur belastes et håndteringsgebyr på 10% av fakturaverdi.
Eventuell returfrakt betales av kunde.